Bilgi Hattı! 0 (216) 348 03 72

Email! info@bnish.com

Bnish Hair Wellness

FUE YÖNTEMİ İLE SAÇ EKİMİ

Bnish Hair Wellness

FUE YÖNTEMİ

Fue Yöntemi “FolicularUniteExtraction” teriminin kısaltılmasıdır. Foliküler Ünite adı verilen ve saçlı derimizde bulunan mikro saç kökü demetlerinin, teker teker çıkarılması ve yeni yerlerine yerleştirilmesi işlemidir. Nakledilecek foliküler üniteler saçlı deriden tek tek özel bir aletle alınarak kökler yeni yerlerine aynı gün yerleştirilir. Bu yöntem, prensip olarak vücuttaki kılların çıkarılarak kullanılmasına olanak sağladığı gibi, FUT yöntemi ile kombinasyonu da mümkündür.

FUE yöntemi avantajı nedir?
Yöntemin en büyük avantajı teker teker çıkarılan köklerin yerlerinin iyileşme sonrasında belli olmaması, yani girişimin bir iz bırakmamasıdır. FUE yönteminde köklerin alındığı yerler 24 ile 48 saat içerisinde iyileşmesini tamamlar. Herhangi bir iz bırakmadığı için bu teknikle ekilmiş saçların, çok kısa tutularak da kullanılması mümkün olur.

Uygun bir aday mıyım? 

Diğer tüm saç cerrahisi girişim tekniklerinde olduğu gibi FUE yönteminde de kliniğimize gelen misafirin saç nakline uygun olup olmadığı detaylı bir analiz ile araştırılır. Öncelikle saç dökülmesine sebep olan genetik dışı faktörlerin kan testi ile sorgulanması gerekir. Testler sistemik bir sorun olmadığını gösteriyorsa verici alan muayenesi yapılır. Muayene sonucunda saç dökülmesi tipinin ekime uygun olduğu ve adayda yeterli kök olduğu tespit edilmesi durumunda misafirimize, doktorunun zaman planına uyacak bir şekilde girişim randevusu verilir.

Girişim nasıl yapılır? 

Girişimin yapılacağı günün sabahında verici alandan köklerin toplanmasını kolaylaştırmak adına bu bölge tıraş edilir. Tıraş tamamlandıktan sonra uzman doktor lokal anestezi uygular. Böylece girişim sırasında hiçbir ağrı sızı duyulmaz. Birinci aşamada kökler toplanır, saçlanması istenen bölgeye çok ince kanallar açılır ve kalıcı kökler bu kanalların içine yerleştirilir.

Ne zaman iyileşirim?
Operasyon sonrasında ekim yapılan alanda kabuklanmalar görülmeye başlar. İlk iki gün saç ekimi yapılan ve alınan bölgenin iyileşme sürecidir. Bu süreçte önerilenler dışında herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur. Üçüncü gün ise tarif edilen şekilde saç bakımı ve yıkaması yapılmalıdır.

Yaklaşık on gün sonra saç ekimi yapılan ve alınan bölgelerin yıkanmaları sonucunda bölgedeki kabuklar dökülmeye başlar. On beş gün sonra her iki bölgenin iyileşme süreci tamamlanmış ve herhangi bir iz kalmamış olacaktır. Üç hafta sonra ekilen saçların % 60 -70’i dökülmektedir. Sekiz ile on iki hafta sonunda ekim yapılıp dökülen saçlar yeniden uzamaya başlar ve bu süreç bir yıl kadar daha devam eder.

Sonucu ne zaman görürüm?

Saç ekiminden sonra iki ile altı hafta içinde ekilen saçların büyük kısmı dökülür. Ancak saç kökleri deri altında kalır. Ekimden yaklaşık on hafta sonra mevcut saç köklerinden yeni saçlar uzamaya başlar.

Saç ekiminden sekiz ile on iki ay sonrası saç ekimin sonucunu değerlendirmek için en uygun zamandır. Saçlar ilk çıkmaya başladığı zamandan bu tarihe kadar giderek kalınlaşır ve ensedeki saçların kalınlığına yaklaşır.

Ekim yapılan saçlar özel bakım gerektirmez. Kestirme, yıkama, şekil verme, boya gibi uygulamalar rahatlıkla yapılır. Aynı zamanda ekim yapılan saçlar dökülmemeye kodlanmıştır ve ömür boyu sizinle yaşarlar.

Tıraşsız Fue
Standart Fue yöntemiyle bire bir aynı adımların izlendiği bu yöntemdeki tek fark, saç kökü çıkartma işleminin saçı tıraş etmeden yapılarak köklerin nakledilmesi işlemidir. Bu alternatif yol, muayene sonucunda uygun bulunan her misafirimizin girişiminde kullanılabilir. Tıraşsız FUE işleminin kısa saçla yapılan işlemden daha uzun süreceği göz önüne alınmalıdır. Ayrıca uzun saçlardan yapılan alım sırasında %10 nispetinde kayıp riski vardır. Uzman doktorların yapacağı detaylı bir muayene sonucunda hem saç nakline, hem de tıraşsız FUE yöntemine uygun bir aday olup olmadığınız belirlenir ve olması muhtemel bir fire konusunda bilgilendirilirsiniz.